Afryka

Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Jest to również najcieplejszy kontynent, z szerokim pasem Afryki w tropikach. Tylko na wyższych wysokościach, które można znaleźć na górze Kilimandżaro i innych stokach górskich, część Afryki może być uważana za zimną. Pustynia Sahara oddziela północną część Afryki, która jest ogólnie sucha, od części południowej, która ma szerokie sawanny, lasy deszczowe i inne formy ziemi. Między Europą a Afryką leży Morze Śródziemne, które po swojej dalekiej wschodniej stronie dotyka Bliskiego Wschodu. Podczas gdy Sahara była barierą dla handlu, Morze Śródziemne historycznie zapewniło trasy ułatwiające handel z Europą i Bliskim Wschodem. Rzeka Nil w Egipcie przyniosła wodę i żyzną glebę na obszar, który w innym przypadku był pustynią, umożliwiając rozwój wczesnej cywilizacji wzdłuż rzeki. Rzeka Kongo i rzeka Niger to inne ważne szlaki wodne, oba na południe od pustyni Sahara. Afryka jest pierwotnym domem gatunku ludzkiego. Z Afryki ludzie rozprzestrzenili się przez Bliski Wschód do Europy i Azji w kolejnych falach migracji. Wiele skamieniałości hominidów zostało znalezionych w dolinie Rift we wschodniej Afryce.

Loading...