Regulamin

  1. Korzystanie z usługi SMS Premium jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu
  2. Usługa SMS Premium umożliwia zapłatę poprzez wysłanie SMSa za pakiet 60 map konturowych w serwisie mapykonturowe.com.pl
  3. System płatności obsługiwany jest poprzez system SMS Premium obsługiwany przez serwis HotPay
  4. Cena pakietu to 9 zł+VAT.
  5. Usługa SMS Premium działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.
  6. Udostępniony kod otrzymany SMSem zwrotnym, może zostać użyty jednorazowo.
  7. Pobranych map nie można rozpowszechniać w formie elektronicznej i zamieszczać na innych serwerach